RIDHA ALLAH SWT TERGANTUNG RIDHA ORANG TUA

Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua” (HR. At-Tirmidzi : 1899)

          Setiap diri kita pasti memiliki orang tua, orang tua kita adalah manusia pertama yang selalu mencintai dan mendampingi dalam setiap gerak nafas kita dari pertama kali kita melihat dunia ini. Bahkan ketika kita masih dalam kandungan, orang tua kita selalu mencintai dengan punuh harap akan kelahiran seorang anak yang dinanti-nanti, mereka selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita lahir di dunia ini dengan selamat dan sehat.

    Kasih sayang dari orang tua yang paling banyak kita rasakan adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, ibu telah mengandung selama 9 bulan, hari bertambah hari dan bulan bertambah bulan, bertambah pula beratnya ibu mengandung kita. Dalam surat Luqman ayat 14, berbunyi “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun. Arti surat Luqman ayat 14 tersebut telah menegaskan kepada kita agar selalu meghormati kedua orang tua kita, terutama ibu kita yng telah berat dalam mengandung kita.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menerangkan tentang betapa mulianya seorang ibu yang wajib dihormati. Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’”  (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)

Kesimpulan dari tema di atas adalah:

  1. Wajib menghormati dan mentaati orang tua dimanapun selama dalam ketaatan kepada Allah SWT.
  2. Selalu mendoakan orang tua kita setiap hari.
  3. Selalu menyayangi kedua orang tua kita, terkhusus Ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita.

 

Oleh: Ustadz Arip Hidayat (guru ISMUBA)